SIWA TESTING

เทคนิคความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง จะต้องมีเทคนิคพิเศษ เพราะการทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสียงสูงมาก

ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง มาบตาพุด ระยอง
เปิดฝึกอบรมด้วยเทคนิคพิเศษ การโรยตัว ทำงานด้วยเชือกบนที่สูงในภาคอุตสาหกรรม
ผ่านการรับรองระบบงานจาก IRATA UK Membership
No.: 3109/OT สามารถให้บริการทั้ง
O = Operation และ T = Training

ใบรับรอง IRATA ทำงานได้ทั่วโลก ทั้งบนบกและในทะเล
.

บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
“บริการทดสอบ-ตรวจสอบ รอยเชื่อม ถังก๊าซ ท่อก๊าซ”
.
👉สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
195 ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160

โทรศัพท์ : 0 2444 3645 (อัตโนมัติ 15 สาย)
0 2809 3261 (อัตโนมัติ 8 สาย)
แฟ็กซ์ : 0 2444 3026_7 , 0 2809 3276_7
อีเมล : info@siwatesting.com
_____________
👉สาขา ระยอง
68/68 ถนนเทอดไทย-มุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง 21150

โทร. 0-3801-4100 (อัตโนมัติ 10 สาย)
อีเมล rayong.branch@siwatesting.com
.
.
#NDT #NondestructiveTesting #Service #บริการทดสอบตรวจสอบรอยเชื่อม #ถังก๊าซ #ท่อก๊าซ #บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย #STIC #SIWATESTING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *